Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đế gỗ xoay LN069