Bắp cải xanh đứng lớn trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ LN068