Bắp cải xanh khủng chữ Phước trên bụi mẫu đơn đỏ LN065