Bắp cải xanh khủng cuốn lưu ly trên đế gỗ túi tiền LN067