Bắp cải xanh lớn trên đế gỗ túi tiền có ngọc bội LN077