Cây tài lộc gốc đẹp đá ngọc Đông linh ( hơi nhỏ) KC087