Chuỗi đeo tay ngọc Phỉ Thúy vân vàng nâu 10 li S6786