Chuỗi thạch anh tóc xanh rêu A+ Uruguay S6241-S6-1450