Mặt đeo cổ hổ phách Ba Lan khắc hình mẫu đơn A+++ S6350-8820