Mặt đeo hổ phách Ba Lan khắc hình cá chép S6351-8978