Phật bản mệnh đá ngọc Đông Linh – Mùi, Thân ( Như Lai Đại Nhật) S6338-6