Phật bản mệnh đá ngọc Đông Linh – Thìn, Tỵ ( Phổ Hiền Bồ Tát) S6338-4