Phật bản mệnh đá ngọc Đông linh – Tuất,Hợi ( A Di Đà) S6338-8