Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi sen đế gỗ xoay lớn LN087