Vua heo vàng ôm nguyên bảo trên đế thuỷ tinh LN034